Kasutustingimused Sõitjatele

Mojo on mobiilirakenduse abil toimiv taksosõidu tellimise rakendus, mis edastab ja vahendab taksotellimusi Mojo süsteemiga liitunud taksosõiduteenuse pakkujatele. Mojo rakenduse õiguste omajaks on Gemmon OÜ, reg nr 14266612 ja teenuse pakkujaks on OÜ RCO reg nr 14572438, taksoveoloa nr TVL005550.

 1. Mojo rakenduse kasutamine
  • 1.1 Mojo rakenduse kasutamiseks installeerib kasutaja Mojo tarkvara ning registreerib kasutajakonto.
  • 1.2 Kasutaja konto registreerimisega nõustub kasutaja Mojo rakenduse üldtingimustega.
  • 1.3 Mojo rakenduse kasutaja mobiiltelefoni number seotakse kasutajakontoga ning lisatakse Mojo klientide andmebaasi.
  • 1.4 Mojo rakenduses saab kasutaja valida, kas soovib tasuda taksosõidu eest sularahas taksojuhile või siis kasutada rakenduses krediitkaardimakse võimalust.
 1. Mojo krediitkaardimakse tingimused
  • 2.1 Mojo rakenduse kasutajal on võimalus tasuda taksosõidu eest krediitkaardimaksega. Krediitkaardiga tasumiseks peab eelnevalt lisama rakenduses krediitkaardi andmed.
  • 2.2 Krediitkaardimakset tehes on makse saajaks Gemmon OÜ, kes tasub saadud tasud edasi taksosõiduteenuse pakkujatele vastavalt Mojo kasututustingimustele juhtidele.
  • 2.3 Krediitkaardimakset tehes lisandub teenusetasu iga taksosõidu tellimuse kohta. Nimetatud teenustasu sisaldab maksete vahendustasusid, sh Visa / MasterCard teenustasusid. Teenustasu suurus on kuvatud mobiilirakenduses.
  • 2.4 Krediitkaardimaksete vahendamine Mojo rakenduses toimub Stripe Payments Europe, Ltd kaudu ning juhindub järgmistest tingimustest https://stripe.com/payment-terms/legal Terms & Conditions.
  • 2.5 Mojo pakub krediitkaardimaksete toimimist (nagu on) ning pakub kaardiomanikule tuge probleemide lahendamisel. Samuti toimub krediitkaardi vaidluste lahendamine Mojo vahendusel. Mojo krediitkaardi tugiteenuse kontakt on: info@mojoapp.eu. E-kirjaga laekunud pöördumisele vastatakse ühe tööpäeva jooksul ja Mojo lahendab kõik krediitkaardi seotud kaebused ja avaldused kahe tööpäeva jooksul.
 1. Takso kohene ja eeltellimine ning loobumine
  • 3.1 Kui kasutaja tellib takso Mojo rakenduse kaudu ja taksojuht on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda takso tellimiseks ja sõlmitud on kolmepoolne leping kasutaja, taksojuhi ja Mojo rakenduse haldaja vahel taksoteenuse pakkumiseks.
  • 3.2 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse olukorda, kus taksojuht on kinnitanud tellimuse vastuvõtmisest kuid Mojo rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist taksosõidu teenusest.
  • 3.3 Tellitud takso kasutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus Mojo rakenduse kasutaja või inimesed, kelle jaoks taksosõit telliti, ei ilmu taksosse 4 minuti jooksul alates ajast, millal taksojuht teavitas takso saabumisest sihtkohta.
  • 3.4 Taksosõidust loobumisel peab Mojo rakenduse kasutaja tasuma ettetellimistasuna ehk tühistamistasuna 3 eurot. Juhul kui Mojo kasutaja teavitab taksosõidust loobumisest viie minuti jooksul alates Mojo vahendusel tellimuse vastuvõtmise teate saamisest, siis ei pea ta tasuma ettetellimistasu.
  • 3.5 Mojo omab õigust tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud ööpäevas seitsmel järjestikusel korral tellitud takso kasutamisest. Mojo kasutamise õiguse võib tühistada kuni üheks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.
 1. Mojo rakenduse kasutamise tingimused
  • 4.1 Mojo on mobiilirakendus, mis võimaldab soovijatel leida sobiv taksosõiduteenuse pakkuja kasutades geograafilise asukoha andmeid.
  • 4.2 Mojo rakenduse kasutamine toimub Gemmon OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on taksosõiduteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel. Rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei garanteeri, et rakendus töötab alati, igavesti või laitmatult. Mojo ei vastuta kahjude eest, mis tekivad seoses sellega, et Mojo rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Kui kasutaja rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.
  • 4.3 Mojo rakendus on kommunikatsioonivahend taksosõidu tellija ja taksosõiduteenuse pakkuja vahel. Sellest tulenevalt ei saa Mojo mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Me ei taga seda, et Mojo kaudu toimunud taksosõit toimub alati korrektselt ja puudusteta. Mojo monitoorib regulaarselt teenuse kvaliteeti.
  • 4.4 Mojo rakendus on taksoveo pakkumine ning Mojo rakenduse kaudu korraldatakse veoteenuse osutamist. Taksoveo teenust pakub kas RCO OÜ, reg nr 14572438, taksoveoloa nr TVL005550 või Mojo rakendusega liitunud taksojuhi veoteenuse korraldaja/vastutaja.
  • 4.5 Mojo rakenduse tellimustele ei kohaldata tarbija taganemisõigust.
 1. Mojo rakenduses kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega:
  • 5.1 Mojo-l on õigus lisada rakenduse kasutajate andmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid taksosõiduteenuse pakkujatele vastavalt privaatsustingimustele (https://mojoapp.eu/et/legal/privacy-policy/)
  • 5.2 Mojo-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.
  • 5.3 Mojo võib edastada kasutaja krediitkaardi andmeid makse vahendajale.
 1. Mojo rakenduse kasutamise hea tava
  • 6.1 Taksosõidu puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemidest tuleks teavitada Mojo rakenduse haldajaid emaili aadressil info@mojoapp.eu või taksoveo üle järelevalvet teostava ameti vastavatele reeglitele.
  • 6.2 Mojo soovib kaasa aidata sellele, et taksosõidu kvaliteet paraneks. Seetõttu monitoorime pidevalt teenuse kvaliteeti kuid palume siiski täita Mojo rakenduses tagasiside vorm peale sõitu. Selle kaudu saame me teha taksosõidu pakkujatele ettepanekuid teenuse kvaliteedi parandamiseks.
  • 6.3 Me eeldame Mojo rakenduse kasutajalt, et nad kasutavad rakendust heatahtlikult ning on taksojuhtide suhtes viisakad.
  • 6.4 Mojo annab endast parima, et Mojo rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad taksojuhid. Mojo kontrollib üks kord ööpäevas kõikide juhtide ja sõidukite seadusest tulenevate dokumentide kehtivust. Samas ei saa me tagada seda, et Mojo rakenduse vahendusel leitud taksojuht osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Kui saate ebameeldiva taksosõidu osaliseks, siis teavitage sellest Mojo rakendust või järelevalveasutust.