Üldtingimused kullerteenuse kasutamiseks Kliendi poolt

Üldtingimused kohalduvad kõigile suhetele, mis luuakse Mojo ja Kasutaja vahel seoses Mojo kulleri kasutamisega. Mojo kuller liitumisel nõustub Kasutaja nende Üldtingimuste kohaldumise ja sisuga ning oma registreerumisel esitatud isikuandmete töötlemise ja Mojo kulleri kasutamisega Üldtingimustes toodud viisil. Kasutaja nõustub ka sellega, et tema isikuandmeid võidakse jagada erinevate Mojo platvormide (nt Mojo ePood ja Mojo Meal) vahel.

 • 1. Mõisted
  1.1 Mojo on Eesti Vabariigis asutatud osaühing Gemmon OÜ, registrikood on 14266612.
  1.2 Mojo kuller on teenused, mida Mojo Teile osutab, kulleri tellimuste vahendus, klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ning teised sarnased tugiteenused.
  1.3 Mojo rakendus on Mojo juhtidele mõeldud mobiili rakendus, mida kasutatakse tellimuste saamiseks, vastuvõtmiseks ja kullerveoteenuste haldamiseks.
  1.4 Klient on isik/isikud, kes tellivad kulleri Mojo rakendust kasutades ja/või sõlmib e-poega/restoranipidajaga müügilepingu ja kulleriga kohaletoimetamise lepingu.
  1.5 Kuller tähendab isikut, kes on nõustunud Mojo Üldtingimustega Mojo rakendust kasutatades ja osutab Kullerveoteenuseid Mojo rakenduse vahendusel.
  1.6 Kulleritasu on tasu tellimusega seotud kullerteenuste, mille Klient maksab Kullerile kohaletoimetamise lepingu kohaselt.
  1.7 Kohale toimetamise leping on Mojo kaudu sõlmitud leping, mille on sõlminud Klient ja Kuller Kliendi poolt tellitud paki/saadetise kohaletoimetamiseks.
  1.8 Kohale toimetamise aadress on tellimusel toodud aadress kuhu Klient soovib lähestatud pakki saata/kätte saada.
 • 2 Üldtingimuste rakendumine
  2.1 Mojo rakendus võimaldab Kliendil tellida E-poest ja Restoranipidajatelt eineid või tooteid ning korraldada Tellimuste kohaletoimetamine Kohaletoimetamise Sihtkohta.
  2.2 Mojo rakendus võimaldab Kliendil tellida muu kauba transportimiseks Kuller ning korraldada kauba transport sihtkohta
  2.3 Kulleri tellimiseks või epoest toodete tellimiseks või restoranist toidu tellimiseks Mojo rakenduse kaudu:
  2.3.1 sõlmitakse otse Kliendi ja Restoranipidaja vahel Müügileping.
  2.3.2 Tellimuse Kohaletoimetamiseks sõlmib Klient otse Kulleriga Kohaletoimetamise Lepingu.
  2.3.3 Müügileping ja Kohaletoimetamise Leping loetakse sõlmituks alates hetkest, mil Kliendile on saadetud Tellimuse kinnitus.
 • 3. Kulleri tellimine ja nõuded saadetisele
  3.1.Kuller on võimalik tellida Mojo rakenduse kaudu kasutades selleks kategooriat Kuller või Kaubik.
  3.2.Kulleri tellimisel tuleb rakenduses sisestada saadetise pealevõtmise aadress ja tarne sihtkoht. Ebatäpsete andmete sisestamisel jätab Mojo endale õiguse tellimuse täitmine peatada.
  3.3.Kulleri tellimisel tuleb arvestada, et Kuller transpordib E-poodide, restoranitellimusi, käesoleva tingimuste punkt 3.8 alusel toodud pakendite suurusi ?väike? ja ?keskmine?. Kaubik transpordib käesoleva tingimuste punkt 38 alusel toodud pakendite suurusi ?suur?, ?väga suur?, ?EUR alus? ja ?FIN alus?
  3.4.Kulleri teenust võib tellida üle Eesti ning lõplik transpordi hind kuvatakse Mojo rakenduses peale korrektse andmete sisestamist.
  3.5.Kuller teenuse eest tasumine toimub ainult läbi rakenduse sisesemakse.
  3.6.Nõuded saadetisele:
  3.5.1 Klient on ainuisikuliselt vastutav Paki vastavuse eest kõikidele Tüüptingimustes ja Raamlepingus sätestatud nõuetele, s.h Paki nõuetekohase pakendamise ja Paki korrektse märgistamise eest.
  3.5.2 Pakk peab olema pakitud selliselt, et oleks tagatud Paki sisu säilimine ja mittekahjustumine hoiustamise ja Paki käitlemise käigus, sh peab Pakk kannatama diagonaalist kukkumist kuni 80 cm kõrguselt;
  3.5.3 Pakki ei tohi saada avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada;
  3.5.4 Vedelike või pulbrite hoiustamiseks mõeldud taara peab olema hermeetiliselt suletud, et vedelikud ei imbuks välja;
  3.5.5 Kergesti purunevate esemete pakkimisel peab kasutama sobilikke pakketarvikuid (nurgakaitsmed, pehmendused, täitematerjal vms.);
  3.5.6 Pakendil ei tohi olla lahtisi servi ja väljaulatuvaid otsi;
  3.5.7 Pakendi külge ei ole lubatud kinnitada täiendavaid esemeid;
  3.5.8 Pakk ega Paki Pakend ei tohi määrida ega rikkuda teisi Pakke;
  3.5.9 Paki pakend peab vastama Paki sisule, kaalule, kujule, laadile ja transpordiviisile.
  3.6 Pakk ei tohi sisaldada:
  3.6.1 Pakki, mis ei vasta Tüüptingimuste punktis 3.5 toodud tingimustele;
  3.6.2 relvi;
  3.6.3 laskemoona;
  3.6.4 raha, sh käibel olevaid münte, väärtpabereid, obligatsioone, väärismetalle ja -kive;
  3.6.5 pisar- ja närvigaasi balloone;
  3.6.6 lõhkevaid ja kergesti süttivaid aineid ning ohtlikke kaupu (muuhulgas ilutulestikku, välgumihkleid, aerosoole, bensiini, lahusteid, tikke);
  3.6.7 mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;
  3.6.8 bioloogilisi nakkusohtlikke aineid;
  3.6.9 narkootilisi ja teisi psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid ja muid segusid;
  3.6.10 happeid ja söövitavaid aineid;
  3.6.11 kiiresti riknevaid toiduaineid;
  3.6.12 elus või surnud loomi, linde, kalu ja putukaid;
  3.6.13 sündsusetuid ja kõlblusvastase sisuga trükiseid ja esemeid;
  3.6.14 mürgiseid taimi;
  3.6.15 meditsiiniliseks või bioloogiliseks uurimiseks mõeldud materjale, meditsiinilisi jäätmeid, inim- või loomseid jäänuseid, kehaosi või organeid, täisverd ja verekomponente;
  3.6.16 võltsitud esemeid, ilma õiguslikku aluseta valmistatud ja käideldavaid esemeid;
  3.6.17 isiklik kirjavahetus muude isikute vahel kui Klient või Paki Saaja või nende perekonnaliikmed;
  3.6.18 muid esemeid ja aineid, mille saatmine on keelatud kohaldatavate seaduste alusel.
  3.7 Mojo ega Mojo poolt volitatud kullerid ei vastuta keelatud sisuga Pakkide eest.
  3.8 Paki suurused on:
  3.8.1 Väike, maksimaalsete mõõtudega 5x10x45cm ja kaaluga 5kg;
  3.8.2 Keskmine, maksimaalsete mõõtudega 20x40x60 ja kaaluga 20kg;
  3.8.3 Suur, maksimaalsete mõõtudega 60x40x60 ja kaaluga 30kg;
  3.8.4 Väga suur, maksimaalsete mõõtudega 80x80x60 ja kaaluga 30kg;
  3.8.5 EUR alus, maksimaalsete mõõtudega 160x80x120 ja kaaluga 500kg;
  3.8.6 4.5.6. FIN alus, maksimaalsete mõõtudega 160x120x100 ja kaaluga 1000kg.
 • 4. E-poest või toidu tellimine Mojo platformi kaudu
  4.1 Klient saab Mojo platformi/e-poe (shop.mojoapp.eu) kaudu valida ja tellida toitu. Restoranipidaja või Mojo E-pood võib Kliendiga ühendust võtta, et leppida kokku Tellimuse muutmine nii, et esialgne Tellimuse hind jääb samaks. Kui kokkulepet ei saavutata või Klient peaks toidu asendamise eest maksma rohkem või vähem kui tellitud toit, tühistatakse Tellimus ning Kliendilt ei võeta Tellimuse eest tasu või (kohaldumise korral) Tellimuse hind tagastatakse Kliendile täies ulatuses.
  4.2 Kliendil on õigus saada toitu, mis vastavad Mojo platformis toodud kirjeldustele ning mis tahes erinõudmistele (kui nendes on kokkulepitud). Juhul, kui esineb kahtlusi mis
  tahes allergiate kohta, mis Kliendil võib toidu vastu olla, peab Klient ühendust võtma Restoranipidajaga, et saada täiendavad informatsiooni.
  4.3 Tellimuse esitamisel peab Klient korraldama kohaletoimetamise teenuse osutamise Kulleri poolt Mojo rakenduse kaudu, et tagada tellimuse kohaletoimetamine nõutud Kohaletoimetamise aadressile. Klient sõlmib Kulleriga kohaletoimetamise lepingu Mojo platformi ja rakenduse kaudu.
  4.4 Klient peab kohaletoimetamise aadressil kohal olema vähemalt eeldataval Kulleri saabumise ajal, mis on näidatud Mojo rakenduses. Klient peab saama vastu võtta telefonikõnesid numbril, mis on esitatud Mojo rakenduse kaudu, alates hetkest, kui tellimus Mojo rakenduse kaudu esitatakse, kuni tellimuse kättesaamiseni Kullerilt.
  4.5 Mojo võib kohaletoimetamise tühistada ning küsida Kliendilt tellimuse täishinda järgmistel juhtudel:
  4.5.1 Klient ei ole kohaletoimetamise aadressil 10 minuti jooksul pärast Kulleri saabumist;
  4.5.2 Kulleri poolt Kliendi antud telefoninumbrile tehtud kõnele ei vastata 5 minuti jooksul; või
  4.5. Kõik kohaletoimetamise ajad või muud ajaprognoosid, mis Kuller või Mojo rakendus Kliendile Mojo rakenduse kaudu esitavad, on ainult indikatiivsed. Mojo ei garanteeri, et Kuller on kohal prognoositud ajaks. Tellimuste kohaletoimetamise aega võivad mõjutada ka tegurid nagu liiklusummikud, tipptund ja ilmastikuolud.
 • 5. Kaebused
  5.1 Kui Kliendil on mis tahes kaebusi tellitud Kulleri teenuste kohta, peab Kliendil Mojo rakendust sellest teavitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul alates Tellimuse kohaletoimetamisest.
  5.2 Mojo võib nõuda fotosid kahjustatud kaubast, muid tõendeid või selgitusi kaebusega seotud asjaolude kohta.
  5.3 Mojo võib maksta raha tagasi, kui Mojol on mõistlik alus arvata, et kaebus on põhjendatud
  5.4 Mojo ei vastuta juhul, kui Saadetise kaotsimineku, vähenemise, kahjustumise, kohaletoimetamisega viivitamise ja muu sh kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest juhul, kui selle põhjuseks on:
  5.4.1 Kliendi eksimus või lepingutingimuste rikkumine;
  5.4.2 Saadetises oleva kauba omadustest tulenev kahjustumine, nt purunemine, lekkimine, riknemine, roostetamine, käärimine vms;
  5.4.3 Pakendi puudumine või puudulik pakend;
  5.4.4 Vale või mittetäielik aadress või Saadetise markeering;
  5.4.5 Kohustuse rikkumine või kahju põhjustamine vääramatu jõu tõttu.
  5.4.6 Saadetise kauba kadumise või vähenemise eest makstavat hüvitist arvutatakse kaubaarves märgitud soetusmaksumuse alusel:
  5.4.7 Kui kaup on kahjustatud, hõlmab kahjuhüvitis eelkõige kauba parandamise mõistlikud kulud ning võimaliku väärtuse vähenemise;
 • 6. Arveldamine
  6.1. Klient maksab E-poe või restoranipidajale toiduhinna Mojo rakenduses näidatud summas.
  6.2. Klient maksab Kullerile Kulleritasu summas, mille on arvutanud Mojo rakendus. Kulleritasu arvutamisel võetakse arvesse kohaletoimetamise aega, kohaletoimetamise teekonna pikkust, kohaletoimetamise viisi ja teisi kriteeriume. Kulleritasu suurus näidatakse Kliendile enne iga tellimuse kinnitamist. Mojo rakendus võib aeg-ajalt muuta Kulleritasu arvutamise üksikasju.
  6.4. Kõik maksed teostatakse Kliendi pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on Kasutaja poolt Mojo rakendusse sisestatud. Makseid töödeldakse läbi kolmandast isikuse maksevahendaja
  6.5 Tellimuse kinnitamisega autoriseerib Klient makse oma pangakaardi või muu sobiva maksevahendiga Tellimuse Hinna suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa Kliendi pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja Kliendi pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 48h jooksul alates Tellimuse kinnitamisest.
  6.6 Kliendi Müügilepingust ja Kohaletoimetamise Lepingust tulenevad maksekohustused loetakse täidetuks vastavalt E-poe, restoranipidaja ja Kulleri suhtes, kui Kliendi maksevahendit on debiteeritud ja makse Mojo rakendusele sooritatud. Kui tellimuse hinda ei saa Kliendi pangakaardilt maha võtta, ei edastata tellimust E-poele, restoranile või kullerile.
 • 7. Vastutus
  7.1 Restoranipidaja vastutab ainuisikuliselt mis tahes tellitud toidu kvaliteedi ja koguse puuduste eest ja muu Müügilepingu mittenõuetekohase täitmise eest ning Mojo ei võta selle eest mingit vastutust (sealhulgas vastutust allergiliste reaktsioonide eest Einete vastu või mis tahes muude terviseprobleemide eest).
  7.2 Kullerid vastutavad ainuisikuliselt kohaletoimetamise lepingu täitmise eest ning Mojo ei võta selle eest vastutust välja arvatud Üldtingimustes sätestatud juhtudel.
  7.3 Mojo rakendust pakutakse Kasutajale ainult ?nagu on? põhimõttel. Mojo ei vastuta mis tahes katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Mojo rakenduses.
 • 8. Muud sätted
  8.1 Mojo jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi Üldtingimustes, laadides muudetud Üldtingimused üles Mojo veebilehel ning teavitades sellest kõiki Kasutajaid.
  8.2 Mojo võib muuta või eemaldada erinevaid Mojo rakenduste osasid või muuta Mojo rakendust, selle omadusi igal ajal ilma eelneva teavituseta.
  8.3 Mojo rakenduste kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti materiaalõigust.
  8.4 Kui Üldtingimused on koostatud ka mis tahes muus keeles, on ülimuslik eestikeelne versioon.