Privaatsuspoliitika

The users of the Mojo app grant their consent for the processing of personal data during the installation of the Mojo app.
Your personal data is collected and processed by the company Gemmon OÜ. Gemmon OÜ only collects and processes the personal data submitted by the users in the course of installation and use of the Mojo app.
A user’s disclosure of geographical location data is a precondition for using the Mojo app.

 1. Milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme
  • 1.1 rakenduse kasutaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • 1.2 sõiduteenuse kasutaja geograafiline asukoht, sõiduteenuse osutamise aeg ning sõidu sihtpunkt;
  • 1.3 seadme, millele on installeeritud Mojo rakendus, identifitseerimist võimaldav teave;
  • 1.4 veebilehe mojoapp.eu küpsised salvestavad veebilehe kasutaja telefoninumbri ja geograafilise asukoha andmed
 1. Mis eesmärgil kogume isikuandmeid
  • 2.1 me kogume ja töötleme isikuandmeid selleks, et oleks võimalik kokku viia sõiduteenuse kasutaja ja sõiduteenuse pakkuja;
  • 2.2 sõiduteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmed ja telefoninumbri edastame sõiduteenuse pakkujale selleks, et ta saaks otsustada, kas sõiduteenuse kasutaja asukoht on tema läheduses ja ta saab ning soovib kasutajale osutada sõiduteenust;
  • 2.3 kasutame sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid selleks, et lahendada Mojo ja sõiduteenuse osutaja vahelisi küsimusi/vaidlusi, mis seonduvad sõiduteenuse osutamise ja kvaliteediga;
  • 2.4 kontaktandmeid kasutame selle jaoks, et teavitada Mojo teenuse uuendustest;
  • 2.5 Mojo teenuse kasutajate liikumistrajektoore kogume selle jaoks, et analüüsida teenuse kasutuse geograafilist ala ning anda selle alusel soovitusi sõiduteenuse pakkujatele;
  • 2.6 Mojo rakenduse abil kogutud isikuandmeid ei kasutata inimeste ega nende asukoha tuvastamiseks, samuti ei kogu me isikuandmeid käitumusliku reklaami pakkumise eesmärgil.
 1. Millisel viisil isikuandmeid kogume
  • 3.1 Mojo kasutaja nime, telefoninumbri ning e-posti aadressi kogume Mojo rakenduse installeerimisel või profiili muutmisel;
  • 3.2 taksoteenuse kasutaja geograafilise asukoha andmeid kogume ainult juhul kui Mojo rakendus on aktiveeritud;
  • 3.3 peale Mojo rakenduse sulgemist kasutaja seadmes lõppeb ka geograafilise asukoha andmete kogumine.
 1. Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine
  • 4.1 Sõiduteenuse kasutaja isikuandmeid edastatakse ainult neile sõiduteenuse pakkujatele, kes on aktiveerinud Mojo rakenduse ning nad näevad sellisel juhul sõiduteenuse tellija nime, telefoninumbrit ning geograafilist asukohta;
  • 4.2 peale sõiduteenuse osutamise lõpetamist ei näe sõiduteenuse pakkuja sõiduteenuse kasutaja telefoninumbrit.
  • 4.3 hinnang sõiduteenuse kvaliteedi kohta on anonüümne ning sõiduteenuse pakkuja ei saa teada hinnangu andnud kasutaja nime ega telefoninumbrit;
  • 4.4 me ei edasta Mojo kasutajate isikuandmeid ega geograafilist asukohta kolmandatele isikutele ja riigiasutustele, va juhul kui andmete küsijal on selle jaoks õiguslik alus vastavalt asukohamaa seadustele.
 1. Andmete turvalisus ja andmete kustutamine
  • 5.1 Mojo teenuse käigus kogutud isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil ning juurdepääs isikuandmetele on ainult Gemmon OÜ (või lepinguliste koostööpartnerite) volitatud töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda vaid selleks, et lahendada Mojo teenuse kasutamisega seonduvaid probleeme.
 1. Otseturustus
  • 6.1 kasutame kasutaja e-posti aadressi või telefoninumbrit turundussõnumite saatmiseks veebilehel mojoapp.eu või Mojo mobiilirakenduses. Juhul kui te ei soovi saada otseturustuse teateid, siis klikkige meie poolt saadetud e-kirja päises olevale lingile ?ei soovi saada turustuse teateid?.

7. Sõiduteenuse osutajate isikuandmed

  • 7.1 sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kogume ja töötleme ainult ulatuses, mida on vaja sõiduteenuse osutaja kutsetegevuse õiguse kontrollimiseks ning Mojo teenuse lepinguliste suhete tagamiseks. Me ei edasta sõiduteenuse osutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate nõudmiste korral.
  • 7.2 Mojo rakendust kasutades on sõiduteenuse operaatorfirmal võimalik tuvastada autojuhi geograafiline asukoht, teave sõitude kohta ja teenuse kasutamise aeg.
  • 7.3 Juhul kui autojuht ei soovi, et tema geograafiline asukoht oleks Mojo rakenduse abil tuvastatav, siis saavad autojuhid rakenduse välja lülitada vajutades ?OFFLINE? ning välja lülitada ettetellimuste saamine eemal olekus.